top of page

יועצים ומתכנני מערכות הבנין
עם אימוץ טכנולוגיית ב.י.מ. כסטנדרט עבודה גם בישראל, מתפתח צורך ברור בתנועת קבצים, הלוך ושוב, בין כל הגורמים בענף
גרפיסופט ממשיכה לשמש דוגמה עולמית בגישתה הפתוחה לשימוש בתוכנות יעודיות, גם אם הן מתחרות בארכיקאד
ובתוספי תכנון המערכות והמידול האנרגטי שכלולים בארכיקאד

   
                       
 
רישוי זמין / מבא"ת
ארכיקאד כוללת יכולת המרת קבצים רחבה ומאפשרת למשתמש משלוח והגשת קבצים בפורמטים שונים התואמים את דרישות רישוי זמין ומבא"ת
 
SAVE AS > dwg / dwf
/ dxf
 
     dwg + dwfx  מערכת רישוי זמין דורשת משלוח קבצים מסוג

 כדי לספק דרישה כל שנדרש בארכיקאד היא שמירת קובץ פשוטה
בשיטה הכלולה בטמפלט הישראלי לארכיקאד 

 

תוספי המרה עבור משתמשי רוויט לשיפור מידע הנשמר מרוויט לארכיקאד

FILE > SAVE AS

תמונה מתוך תפריט תוכנת ארכיקאד בנושא - שמירה בשם

> סוג הקובץ

תמונה מתוך תפריט תוכנת ארכיקאד בנושא - סוג הקובץ לשמירה

> SETTINGS > SAVE

תמונה מתוך תפריט תוכנת ארכיקאד בנושא - ממיר קבצים מארכיקאד לאוטוקאד

חלון ההגדרות מאפשר קביעת מאפיינים רבים כגון: קנ"מ, יחידות מידה, עטים, שכבות 
ועוד, לפני השמירה

דוגמא של הגשה לרישוי זמין

נשמח לעמוד לרשותכם בנושא שיתוף הקבצים והגשה לגורמי הרישוי השונים, פנו למייל support@archicad.co.il

bottom of page